فعالان بازار در انتظار پیشنهادهای ارزانتر PVC، خرید خود را متوقف می کنند…

آخرین اخبار
ادامه اخبار