وقفه در احیای قیمت‌های پلی اتیلن سنگین فیلم؛

بعد از پلی اتیلن سنگین گرید فیلم، روند کاهش قیمت‌ها در اواخر ژانویه‌ از رمق افتاد و پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سبک خطی…

آخرین اخبار
ادامه اخبار