با توجه به میانگین هفتگی، LDPE خاورمیانه به دنبال ریزش‌های ماه می به زیر فیلم LLDPE و HDPE رفت.

آخرین اخبار
ادامه اخبار