بازار کالا

نوروززاده معتقد است؛ پتروشیمی ها، مصرف کنندگان خود را نمی شناسند!

نوروززاده معتقد است؛ وزارت صنایع مسئول شناسایی مصرف کنندگان واقعی شرکت های پتروشیمی است. در همین حال به نظر می رسد این…

ادامه اخبار
هفته نامه تحلیلی
آرشیو
آخرین اخبار
ادامه اخبار