بورس اوراق

برمبنای صورت های مالی دوره سه ماهه اول ۱۴۰۱ ( منتشر شده در سایت کدال) مبلغ سود هر سهم در دوره مذکور ۴،۶۳۷ ریال می باشد…

ادامه اخبار
آخرین اخبار
ادامه اخبار