بورس اوراق

یک ماه از پذیرش «پارس» در بورس اوراق بهادار گذشت؛

کمبود نقدینگی نیز در بازار بورس یکی از دلایل دیگر عدم عرضه سهام پتروشیمی پارس است

ادامه اخبار
هفته نامه تحلیلی
آرشیو
آخرین اخبار
ادامه اخبار