کد خبر : 47175

افزایش ۷۰ تا ۸۰ دلار مالیات برای واردات LD در ترکیه

افزایش ۷۰ تا ۸۰ دلار مالیات برای واردات LD در ترکیه

صدور بخش نامه جدیدی در بازار پلیمر ترکیه برای پرداخت ارزش افزوده سبب شده تا رقابت واردکنندگان در این بازار با پتکیم سخت تر شود.

این بخشنامه جدید حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار مالیات را برای واردات LD در ترکیه افزایش می دهد. این بخشنامه که برروی  پلی اتیلن سبک وضع شده است، احتمالا حدود ۷۰ تا ۸۰ دلار  قیمت پایه این محصول وارادتی را برای مصرف کننده افزایش خواهد داد.

به گفته تاجران؛ «اگر پتکیم پیش تر قیمت محصول خود را ۱۱۰۰ دلار در هر تن عرضه می کرد و واردکننده های کشورهای دیگر اقدام به فروش همان محصول با قیمت ۱۰۹۰ دلار می کردند، پس از اجرای این بخشنامه واردکننده ها باید قیمتی در حدود ۱۰۱۰ یا ۱۰۲۰ دلار در هر تن را برای محصول خود پیشنهاد بدهند تا بتوانند با پتکیم رقابت کنند. به عقیده تاجران به نظر می رسد که دولت ترکیه اقدامات جدی ای را برای حمایت از پتکیم در برابر واردات بی رویه اعمال کرده است.

ارسال نظر