بازار کالا

قیمت اوره پتروشیمی های ایرانی؛ آیا بازار اوره از روندهای سنتی پیروی می کند؟

در ایران، تولیدکننده های اوره پیرو افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی، قیمت های خود را تا محدوده…

ادامه اخبار