آسیب واردات متانول ایران به چین به دلیل نبردهای ایران با "کرونا" |نگرانی از بازرسی های شدیدتر و قرنطینه کشتی های ایرانی

در دو ماه اول سال 2020 ، ضررهای تولید متانول در ایران 705،000 تن تخمین زده شد که حدود 40٪ از ظرفیت جهانی از دست رفته…

آخرین اخبار
ادامه اخبار