چرا پلیمرهای ایرانی در بازار ترکیه جایگاهی ندارند؟!

‏F7000 پتروشیمی مهر و ایلام، پایپ شازند و جم که پیش تر جایگاهی درخور توجه در بازار ترکیه داشتند، اکنون جایگاه خود را…

آخرین اخبار
ادامه اخبار