بورس کالا معامله دی اتیل هگزانول را ابطال کرده و بازار این کالا متاثر از ورود واسطه ها دچار التهاب است، به همین دلیل…

آخرین اخبار
ادامه اخبار