کد خبر : 47111

بازار نفت و پتروشیمی ایران و ۳ مشکل بزرگ تحریم ها

کمبود تکنولوژی‌هایی مثل حفاری افقی و یا روشهای ازدیاد برداشت از مخازن و مطالعات مخزنی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و نهایتا کاهش تولید چاهها می شود…

بازار نفت و پتروشیمی ایران و ۳ مشکل بزرگ تحریم ها

 پتروتحلیل-کارشناسان صنعت نفت و پتروشیمی معتقدند؛ تحریم ها صنعت نفت و گاز ایران را با ۳ مشکل بزرگ روبرو کرده است، اول؛ عدم دسترسی به بازار، دوم؛ عدم دسترسی به تکنولوژی و سوم؛ عدم دسترسی به سرمایه.

عدم دسترسی به بازار، وزارت نفت را مجبور به فروش ارزانتر، پذیرش قدرت چانه‌زنی خریدار (از پورتر)، هزینه بالای انتقال پول، فروش اقساطی، مبادله نفت در برابر کالا، هزینه بالای حمل و نقل (جابه جای‌های متعدد کشتی به کشتی)، عدم دسترسی به بیمه های کشتیرانی و نهایتا مسدود شدن مقداری از پولهای نفت کرد.

اما کمبود تکنولوژی‌هایی مثل حفاری افقی و یا روشهای ازدیاد برداشت از مخازن و مطالعات مخزنی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و نهایتا کاهش تولید چاهها می شود.همچنین صنعت نفت و گاز، صنایعی هزینه بر capital intensive هستند. زمانی می شد در بازار بین‌المللی پول را با نرخ بهره بسیار پایین مثلا زیر ۳٪، وام گرفت، اکنون شاید بانکهای داخلی و یا بعضا شرقی، وام را با سود ۲۰-۲۷٪ قرض می دهند و برای همین هم محدودیت وجود دارد.

ارسال نظر