کد خبر : 46225

توافق برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت انرژی غدیر جهت تامین برق طرحهای توسعه ای شرکت پتروشیمی تبریز

توافق برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت انرژی غدیر جهت تامین برق طرحهای توسعه ای شرکت پتروشیمی تبریز

پتروتحلیل- پتروشیمی تبریز و شرکت انرژی غدیر برای تامین برق ٤٥ مگاوات از طریق اتصال به شبکه سراسری جهت نیاز انرژی طرحهای توسعه ای بخصوص طرح پلی اتیلن ٣١٠هزار تنی به توافق اولیه رسیدند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی تبریز، مطالعات طرح فوق که از شش ماه قبل آغاز و سناریوهای اجرایی مربوطه شناسایی و نحوه اجراء در جلسه فنی ١٤٠٠/٥/٥ مدیران عامل دو شرکت بررسی و نهایی گردید.

ارسال نظر