کد خبر : 47023

پتروشیمی تبریز با شرکت روسی سیبور تفاهم نامه امضا کرد

تبادل دانش فنی در زمینه های مختلف تولیدی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی تبریز به کشور روسیه و نیز تامین برخی از خوراک های موردنیاز پتروشیمی تبریز از کشور روسیه از نکات مهم این تفاهم نامه است.

پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور تفاهم نامه امضا کرد

پتروتحلیل-امضای یادداشت تفاهم پتروشیمی تبریز با  شرکت روسی سیبور در راستای توسعه روابط تجاری دو کشور و همکاری در زمینه توسعه تکنولوژی با حضور هیئت اتحادیه شیمیدانان روسیه (RCU) در پتروشیمی تبریز و برگزاری نشست های تخصصی، زمینه های مختلف همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تبادل دانش فنی در زمینه های مختلف تولیدی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی تبریز به کشور روسیه و نیز تامین برخی از خوراک های موردنیاز پتروشیمی تبریز از کشور روسیه از جمله این موارد بود.

لازم به یادآوری است شرکت پتروشیمی تبریز اولین شرکت دانش بنیان در طراحی محصول در کشور بشمار می آید.

 

ارسال نظر