کد خبر : 47020

قیمت‌های پلی‌اتیلن دسامبر در جنوب شرق آسیا حاکی از افت مضاعف هستند؛ چین همچنان به این روند پاسخی نداده است

پیش‌بینی می‌کنیم تقاضا در ماه جاری به طور فزاینده‌ای تضعیف شود، زیرا خریداران همزمان با ایام پایان سال از خریدهای جدید اجتناب خواهند کرد. اگرچه شاید در ژانویه شاهد پرکردن مجدد انبارها باشیم، زیرا خریداران پیش از تعطیلات سال نوی چینی به بازار بازخواهند گشت.

قیمت‌های پلی‌اتیلن دسامبر در جنوب شرق آسیا حاکی از افت مضاعف هستند؛ چین همچنان به این روند پاسخی نداده است

پتروتحلیل-تولیدکنندگان منطقه‌ای و خارجی از هفته گذشته با اشاره به تقاضای ضعیف در سراسر بازارهای منطقه‌ای، قیمت‌های پلی‌اتیلن دسامبر خود به جنوب شرق آسیا را عمدتاً با روند کاهشی ارائه کردند.

از سوی دیگر در بازار چین، بعد از بهبود محتاطانه جو در طی هفته گذشته، قیمت‌های پلی‌اتیلن وارداتی شاهد روندی عمدتاً ثابت تا کمی صعودی بودند.

قیمت‌های پلی‌اتیلن دسامبر در جنوب شرق آسیا تا 90 دلار در هر تن کاهش یافتند

یکی از تولیدکنندگان جنوب شرق آسیایی قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک دسامبر خود به اندونزی را به ترتیب 20 تا 30 دلار و 80 دلار در هر تن کاهش داد. قیمت‌های دسامبر تولیدکننده برای فیلم پلی‌اتیلن سبک، کوتینگ پلی‌اتیلن سبک، فیلم پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سنگین قالب بادی به اندونزی به ترتیب در میزان 1220 دلار، 1320 دلار، 1120 دلار و 1150 دلار در هر تن (همگی سی‌آی‌اف اندونزی، نقدی) قرار گرفت.

بر اساس گزارش یکی از تاجران ویتنامی، قیمت‌های پلی‌اتیلن دسامبر یکی از تولیدکنندگان سعودی به ویتنام نسبت به ماه گذشته 90 دلار در هر تن کاهش یافت، و به این ترتیب قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین و فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی او در میزان 940 دلار، و 960 تا 970 دلار در هر تن (سی‌آی‌اف ویتنام، نقدی) قرار گرفت. وی افزود: «ما منتظر بازخورد بازار هستیم، اما می‌دانیم که تقاضا بالا نیست.»

قیمت‌های هفتگی به جنوب شرق آسیا نیز افت کرده‌اند

نه تنها قیمت‌های ماهانه، بلکه سطوح قیمت‌های هفتگی ارائه شده به بازارهای منطقه‌ای یا ثابت ماندند و یا کاهش یافتند. یکی از تولیدکنندگان غرب آسیایی که شاهد تقاضای بهتری برای پلی‌اتیلن سنگین و فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی خود بود، قیمت این دو کالا را با گزینه 10 دلاری تخفیف بر سر قرارداد در میزان 960 دلار در هر تن (سی‌آی‌اف جنوب شرق آسیا) ثابت نگاه داشت. همچنین قیمت‌های فیلم پلی‌اتیلن سبک در مقیاس هفتگی 10 تا 20 دلار در هر تن کاهش یافته و با شرایط یکسان در میزان 1070 تا 1080 دلار در هر تن ارزیابی شدند.

یکی از منابع شرکت اظهار داشت: «پیش‌بینی می‌کنیم تقاضا در ماه جاری به طور فزاینده‌ای تضعیف شود، زیرا خریداران همزمان با ایام پایان سال از خریدهای جدید اجتناب خواهند کرد. اگرچه شاید در ژانویه شاهد پرکردن مجدد انبارها باشیم، زیرا خریداران پیش از تعطیلات سال نوی چینی به بازار بازخواهند گشت.» سال نوی قمری 2023، بزرگترین تعطیلات در چین از 22 ژانویه آغاز خواهد شد.

قیمت‌های پلی‌اتیلن وارداتی در چین علیرغم تمام ملاحظات قوای خود را مجدداً به دست آوردند

قیمت‌های پلی‌اتیلن مبدأ غرب آسیایی پس از به ثبات رسیدن در دو هفته گذشته، مجدداً در چین روندی صعودی به خود گرفتند.

قیمت‌های فیلم پلی‌اتیلن سبک در هفته منتهی به 11 نوامبر به زیر 1000 دلار در هر تن نزول کردند، در حالی که بر اساس گزارش‌ها، قیمت‌های پلی‌اتیلن سنگین و فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی شاهد روند افت تا زیر 900 دلار در هر تن بودند. در طی دو هفته، قیمت‌های بالای این سطوح مجدداً در بازار ظاهر شدند.

ظهور مجدد قیمت‌های بالای 1000 دلار برای پلی‌اتیلن سبک چین

بگفته یکی از تاجران چینی: «افزایش اخیر قیمت‌های پلی‌اتیلن وارداتی در نتیجه افزایش ارزش یوان در برابر دلار آمریکا، و همچنین جو نسبتاً صعودی در بازار داخلی صورت گرفت.

همزمان با تعطیلی و کاهش نرخ بهره‌برداری چند واحد داخلی، فشار عرضه در کشور پایین است. اما به دنبال صعود قیمت‌ها همزمان با حضور در ایام افت بازار، تقاضا با مقاومت مواجه می‌باشد.»

قیمت‌های وارداتی پلی‌اتیلن سبک و فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی غرب آسیایی با روندی ثابت تا 30 دلار صعودی در هفته گذشته به ترتیب در میزان 980 تا 1030 دلار و 890 تا 930 دلار در هر تن (سی‌آی‌اف چین، نقدی) ارزیابی شدند. قیمت‌های فیلم پلی‌اتیلن سنگین همین مبدأ با شرایط یکسان با روندی ثابت تا 10 دلار صعودی در میزان 890 تا 920 دلار در هر تن قرار گرفتند.

ارسال نظر