دلایل عدم خرید نفت توسط شرکت های خارجی در بورس؛

در حالی که پتروشیمی های ایرانی با رقابت زیاد در میان خود در حال از دست دادن بازار های جهانی هستند پتروشیمی های روسیه…

آخرین اخبار
ادامه اخبار