کد خبر : 46658

زلزله در کدال؛

اولین افشا عمومی 5 غول نفتی

اولین افشا عمومی 5 غول نفتی

پتروتحلیل-همایون دارابی: دولت سیزدهم در اقدامی تاریخی برای نخستین بار صورتهای مالی 5شرکت بهره بردار از میادین نفتی را افشا کرد.

سامانه کدال سازمان بورس اوراق بهادار برای نخستین بار شاهد افشا صورتهای مالی سال 1398و مقایسه آن با سال 97 ،5شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ،گچساران،مسجد سلیمان،مارونو کارون است.

این نخستین بار است که گزارشهای مالی این شرکتها به صورت عمومی منتشر می شود و قطعا گام بلندی در مسیر شفاف سازی یکی از چالش برانگیز ترین بخشهای اقتصاد کشور است. 

دولت سیزدهم که با انتشار صورتهای مالی بانک ملی مسیر شفاف سازی در خاکستری ترین بخشهای افتصاد کشور را شروع کرد اینک با انتشار صورتهای مالی نفتیها پرده از وضعیت اسفناک به ارث رسیده به این دولت در این شرکتها برداشته است در هفته گذشته نیز البته صورتهای مالی مترو تهران نشان از وضعیت بحرانی این شرکت به لحاظ شدت زیان داشت اما در مورد 5غول نفتی ایران وضع بسیار نگران کننده است هر چند آنالیز صورتهای مالی این شرکتها احتمالا هفته ها کار دارد و صورتهای مالی سالهای 99 و 1400نیز می بایست در اختیار کارشناسان قرار گیرد.اما صورتهای مالی کنونی از چهار منظر قابل بررسی است درآمد عملیاتی ناچیز،تولید بالا و زیان دهی و میزان بالای اتلاف منابع که اینک خلاصه آن بررسی می شود.

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری

درآمد عملیاتی 1705میلیارد تومان/زیان سال 98 معادل 11.8میلیارد تومان سرمایه شرکت 7میلیارد تومان و زیان انباشته 30میلیارد تومان

این شرکت در سال 98 معادل 104میلیون بشکه نفت تولید کرده است که به دلیل تحریمها 53میلیون بشکه از سال 97کمتر بوده است این شرکت در سالهای 98 و 97 به ترتیب 915میلیون مترمکعب و 2.26میلیارد مترمکعب گاز سوزانده است که در مقایسه با مصرف سالانه 2.5میلیارد مترمکعبی زاگرس مقایسه جالبی از میزان  هدر رفت گاز دارد.شمار پرسنل این شرکت 6980نفر می باشد.

شرکت بهره برداری گچساران

درآمد عملیاتی 1434میلیارد تومان زیان محقق شده 23.8میلیارد تومان این شرکت سرمایه ای معادل 4.5میلیارد تومان دارد و زیان انباشته شرکت در سال 98 معادل 166میلیارد تومان است

این شرکت در سال 98 معادل 39میلیون بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به 150میلیون بشکه سال 97افت کرده است این شرکت نیز سال 98 معادل 951میلیون مترمکعب گاز سوزانده است سال قبل از آن نیز 1.77میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته است. گچساران داری 6هزار و 397نفر پرسنل است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

این شرکت درسال 98 درآمد عملیاتی معادل 567میلیارد تومان داشته و 300میلیون تومان سود محقق کرده است از این نظر تنها شرکت سود آور میان این پنج غول است.سرمایه این شرکت 4.7میلیارد تومان و زیان انباشته آن 46.9میلیارد تومان است.این شرکت در سال 98معادل 22میلیون بشکه نفت خام تولید کرده است که نسبت به 40میلیون بشکه تولیدی سال قبل کاهش داشته است این شرکت نیز 512میلیون مترمکعب در سال 98 و 778میلیون مترمکعب در سال 97گاز سوزانده است.این شرکت دارای 2هزار و 779 نفر پرسنل است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

این شرکت در سال 98 درآمد عملیاتی معادل 1230میلیارد تومان داشته است که به زیان 14.5میلیارد تومانی منجر شده است این شرکت با سرمایه 2میلیارد تومانی 64میلیارد تومان زیان انباشته دارد میزان تولید نفت این شرکت در سال 98 معادل212میلیون بشکه بوده که نسبت به 310میلیون بشکه سال 97 کاهش داشته است این شرکت در سال های 98 و 97 به ترتیب 225میلیارد مترمکعب و  674میلیارد مترمکعب گاز سوزانده است.این شرکت دارای 4هزار و 632نفر پرسنل است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

این شرکت در سال 98 دارای 891میلیارد تومان درآمد عملیاتی بوده که منجر به 2.6میلیارد تومان زیان شده است این شرکت با 1.4میلیارد تومان سرمایه زیان انباشته ای معادل 43.9میلیارد تومان داشته است این شرکت در سال 98 معادل 164میلیون بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به سال قبل که 181میلیون بشکه تولید داشته است کاهش کمی را نشان می دهد این شرکت در سال 98معادل 652میلیون مترمکعب و در سال 97معادل 734میلیون متر مکعب گاز سوزانده است.این شرکت دارای 2890نفر پرسنل است.

با بررسی مقدماتی این صورتهای مالی مشخص است این شرکتها علی رغم پتانسیل فراوان در همان شرایطی هستند که سالهای قبل پالایشگاهها در آن قرار داشتند.مدیریت دولتی ،سرمایه ناکافی،نبود برنامه استراتژیک و نیاز به مدیریت و سرمایه بخش خصوصی مهمترین مواردی است که در شرایط کنونی در این شرکتها به چشم می خورد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار