کد خبر : 42258

پیش بینی ها از بازار پلیمری ها؛

نرخ دلار هفتگی در سامانه نیما تا روز شنبه مورخ 22 دی ماه 1397 برابر با تقریبا 86000 ریال بوده است که اگر این نرخ مبنای کشف قیمت های پایه قرار گیرد، کاهشی بیش از 4 درصدی را تجربه کرده و به همین نسبت بر قیمت های پایه اثرگذار خوهد بود

پتروتحلیل- در دومین هفته معاملاتی از سال 2019 روند قیمت ها در بازارهای آسیایی نوسانات اندکی را تجربه کرد. 

به گزارش "پتروتحلیل"، بدین ترتیب نوسانات برخی از گروه های پلیمری به تفکیک بازارهای اصلی و موثر بر قیمت های پایه در بازار داخل به شرح ذیل است.

چین: در هفته منتهی به 11 ژانویه 2019 قیمت های گروه های مختلف کالایی در این بازار افزایش اندکی را تجربه کرد. بدین ترتیب بیشترین افزایش برای گروه کالایی پلی اتیلن سنگین اکستروژن و لوله بود که افزایشی 20 دلاری را تجربه کرد. گروه پلی اتیلن سنگین تزریقی هم در این بازار با افزایشی معادل 15 دلار مواجه بود. سایر گروه های کالایی مورد بررسی نیز در این بازار 5 دلار افزایش نرخ را تجربه کردند.

منطقه GCC: روند قیمت های محصولات پلیمری در این بازار بر خلاف بازار چین نزولی بوده و اغلب گروه های کالایی کاهش نرخ را تجربه کردند. بدین ترتیب بیشترین کاهش نرخ برای گروه پلی اتیلن سبک فیلم بوده که برابر با 35 دلار است. گرید پلی اتیلن سبک خطی با 15 دلار کاهش و گرید پلی اتیلن سنگین بادی 10 دلار کاهش را تجربه کرد.

ترکیه: بازار این کشور نیز روندی تقریبا نزولی داشت و در مورد برخی از گروه های کالایی هم روندی با ثبات به ثبت رسید. بدین ترتیب بیشترین کاهش برای گروه پلی اتیلن سبک خطی و با 20 دلار کاهش بوده است و پس از آن گروه های پلی اتیلن سنگین فیلم و سبک فیلم هر کدام با 15 دلار کاهش قرار دارند.

نرخ دلار: نرخ دلار هفتگی در سامانه نیما تا روز شنبه مورخ 22 دی ماه 1397 برابر با تقریبا 86000 ریال بوده است که اگر این نرخ مبنای کشف قیمت های پایه قرار گیرد، کاهشی بیش از 4 درصدی را تجربه کرده و به همین نسبت بر قیمت های پایه اثرگذار خوهد بود. با توجه به اینکه اگر نرخ میانگین هفتگی دلار نیمایی در روز یکشبنه کاهشی باشد آن نرخ مبنای محاسبه قیمت های پایه قرار خود گرفت اگر این اتفاق رخ دهد انتظار می رود اثر کاهشی نرخ دلار بر قیمت های پایه افزایش یابد. 

با توجه به روند ریزشی نرخ دلار که به آن اشاره شد و همچنین افت قیمت های آسیایی برخی از گروه های کالایی انتظار می رود تمامی گروه های مورد بررسی با کاهش قیمت پایه مواجه شوند. بدین ترتیب انتظار می رود بیشترین کاهش نرخ برای گروه پلی اتیلن سبک فیلم و با نزدیک به 500 تومان کاهش به ازای هر کیلوگرم باشد. گروه کالایی پلی اتیلن سنگین اکستروژن ولوله نیز پتانسیل کاهش کمتری را نسبت به سایر گروه های مورد بررسی دارد. در کل انتظار می رود تمامی گروه های مورد بررسی کاهش نرخی بیش از 300 تومان به ازای هر کیلو را تجربه کنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار