کد خبر : 12567

نوع کالا(۱۳آوریل) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۹۰۷ فوب‌خلیج‌فارس،۱۹+
بنزن ۱۲۷۶ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۴+
اتیلن ۱۴۶۵ جنوب‌شرق‌آسیا،۲۵+
تولوئن ۱۰۹۷ جنوب‌شرق‌آسیا،۲+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۱۱ فوب‌خلیج‌فارس،۴+
بنزین بدون سرب ۱۰۲۲ فوب‌خلیج‌فارس،۲۰+
نفت کوره ۵۸۰ فوب‌خلیج‌فارس،۱-
نفت‌سفید(کروسین) ۹۳۱ فوب‌خلیج‌فارس،۱-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار