کد خبر : 46899

به گفته تحلیلگران، بازار داخلی پروپیلن گلیکول عمدتاً در کوتاه‌مدت قوی و با ثبات خواهد بود، و روند بازار باید تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا و سفارشات جدید را مورد توجه قرار دهد.

پتروتحلیل-براساس داده‌های سانسرز، میانگین قیمت‌های داخلی گرید صنعتی پروپیلن گلیکول با رشد 650 رمینبی در هر تن یا 5.95 درصدی از 9250 رمینبی در هر تن در 1 سپتامبر به 9800 رمینبی در هر تن صعود کرد.

تجزیه و تحلیل

براساس داده‌های سانسرز، سپتامبر طلایی مرسوم آغاز شده است. از ابتدای ماه جاری، بازار پروپیلن گلیکول شاهد روند اوج‌گیری بوده است. از 1 سپتامبر، بازار تحت حمایت دو جانبه هزینه‌های بالا و عرضه اندک، بر روی روند صعودی متمرکز بوده است. قیمت پروپیلن گلیکول شرکت‌ها عمدتاً در حال اوج‌گیری است. افزایش انباشتی پروپیلن گلیکول در دو روز در حدود 400 تا 700 رمینبی در هر تن یا 4 درصد قرار گرفت، و بازه بالایی قیمت‌ها از 10 هزار رمینبی در هر تن فراتر رفت. متعاقباً، بازار پروپیلن گلیکول روی رویه صعودی قرار گرفت. در 5 سپتامبر، بازار به طور کلی با میزان 100 تا 300 رمینبی در هر تن به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت داخلی پروپیلن گلیکول در حدود 9600 تا 10 هزار رمینبی در هر تن (ex-factory) ایستاد. جو تجاری پروپیلن گلیکول قابل قبول بوده، و معاملات عمدتاً مطلوب بودند.

بازار پروپیلن اکسید بالادستی نیز رویه‌ای صعودی داشت. براساس داده‌های سانسرز، قیمت‌های پروپیلن اکسید در 5 سپتامبر با افزایش 3.56 درصدی در مقایسه با 1 سپتامبر در میزان 9700 رمینبی در هر تن قرار گرفتند.

دورنمای کلی بازار

در حال حاضر، بازار پروپیلن گلیکول به طور کلی نسبتاً قوی است. بعد از اوج‌گیری قیمت‌ها تا سطوح بالا، جو انتظار و رصد پایین‌دستی قوی بوده، اما با نزدیکی جشنواره میانه پاییز، احتمالاً تقاضای پایین‌دستی نیز افزایش یابد. بگفته تحلیلگران سانسرز، بازار داخلی پروپیلن گلیکول عمدتاً در کوتاه‌مدت قوی و با ثبات خواهد بود، و روند بازار باید تغییرات اساسی در عرضه و تقاضا و سفارشات جدید را مورد توجه قرار دهد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار