کد خبر : 46422

خبری مهم برای سهامداران پتروشیمی پردیس؛

مالیات سالهای ۹۶ تا ۹۹ به حساب شرکت برگشت داده شد

مالیات سالهای ۹۶ تا ۹۹ به حساب شرکت برگشت داده شد

پتروتحلیل-براساس گزارش منتشر شده توسط شپدیس در سامانه کدال، ۴/۶۴۳ میلیارد ریال از مبالغ ذخیره شده مالیاتی با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به حساب شرکت پتروشیمی پردیس برگشت داده شد.همچنین بر اساس این دادنامه معافیت مالیاتی شرکت از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد.

به نظر می رسد با انتشار این خبر اثر قابل توجهی بر روی قیمت سهم در روزهای آتی داشته باشد چرا که معافیت مالیاتی از ۱۰ سال به ۲۰ سال و برگشت مبالغ مالیاتی سال های ۹۶ تا ۹۹ تاثیر مهمی بر شناسایی سود شپدیس خواهد داشت./نفت ما

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار