کد خبر : 41270

مدیرعامل کارگزاری باهنر در گفت و گو با «پتروتحلیل»؛

به دلیل مشخص نبودن سیاست های ارزی و عدم تثبیت قیمت ها شرکت های تولید کننده نمی توانند ریسک بزرگتری را متحمل شوند و از این رو در این شرایط ترجیح داده شده است که قرار داد های بلند مدت حذف شود

پتروتحلیل- در حال حاضر  به علت تغییر روزانه قیمت ها و نوسانات موجود در بازار پتروشیمی قرارداد های بلند مدت به حالت تعلیق در آمده است.

مهندس حسینی، مدیر عامل کارگزاری باهنر در گفت و گو با خبرنگار «پتروتحلیل»، با بیان این مطلب گفت: هم اکنون به دلیل ریسک ناشی از نوسانات قیمتی و حمایت از منافع تولید کنندگان پتروشیمی لغو قرار داد بلند مدت مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد، ولی حفظ ثبات در روند قرار دادها  به خصوص در قرار داد بلند مدت اهمیت خاص خود را دارد.

وی در ادامه افزود : به دلیل مشخص نبودن سیاست های ارزی و عدم تثبیت قیمت ها شرکت های تولید کننده نمی توانند ریسک بزرگتری را متحمل شوند و از این رو در این شرایط ترجیح داده شده است که قرار داد های بلند مدت حذف شود.

وی گفت: وجود دلالان نیز می تواند بر این بازار تاثیر گذار باشد و از رانت موجود استفاده کنند. در عین حال اصلی ترین موضوع نوسانات قیمتی است که به نظر من با رفع این مشکل قرار داد های بلند مدت نیز به جایگاه خود باز خواهد گشت؛ زیرا خیلی از مشتریان مایلند قرار داد های طولانی مدت با شرکت های پتروشیمی ببندند.

وی درباره جایگزینی قرار داد کشف پریمیوم با قرار داد بلند مدت نیز افزود : کشف پریمیوم نیز یکی از قراد داد هایی است که منافع تولید کننده را در نظر می گیرد  و از نوسانات قیمتی جلوگیری خواهد کرد، از سوی دیگر در حال حاضر و با توجه به شرایط بازار ، کشف پریمیوم ابزاری است که  به بازار کمک و آن را جذاب می کند.

وی افزود : در شرایطی که روزانه قیمت ها تغییر می کند، قراد داد طولانی مدت ممکن است به ضرر تولید کننده باشد زیرا در چند ماه آینده به کلی قیمت ها تغییر کرده و شرکت ها متضرر خواهند شد، از این رو قرار داد پریمیوم به کمک تولید کننده می آید و از ضرر به بخش تولید جلوگیری به عمل می آورد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار