نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۲ ۱- ۵۰۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۹۲ ۲- ۵۴۲۰ ۷۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۴۹ ۱- ۵۲۷۰ ۱۷۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۱۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۳۸ ۱- ۴۳۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۹۱ ۴۹+ ۵۴۰۰ ۸۷۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۳۹ ۲- ۴۳۷۰ ۵+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۳۸ ۱- ۴۳۰۰ ۷۵+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۲ ۱- ۵۰۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۱۹۳ ۳۸۶- ۵۲۱۰ ۱۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۲- ۴۳۵۰ ۵۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۵ ۱- ۴۱۰۰ ۲۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۳ ۰ ۵۵۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۶ ۱- ۴۵۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۹ ۵- ۴۲۰۰ ۵۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۰۵ ۱- ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۱۶ ۲- ۵۲۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۶۲۰ ۴۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۵۴۰ ۲۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار