نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۳ ۴- ۵۴۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۹۴ ۵- ۵۳۳۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۰ ۵- ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۳۹ ۴- ۴۳۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۴۳ ۴- ۵۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۳۹ ۲- ۴۳۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۳۹ ۴- ۴۲۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۳ ۴- ۴۷۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۹ ۳- ۵۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۱ ۲- ۴۲۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۶ ۴- ۴۰۷۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۰ ۲+ ۵۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۷ ۷- ۴۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۴ ۱- ۴۱۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۰۶ ۵- ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۱۸ ۵- ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۷ ۴۷- ۴۶۶۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۷ ۱- ۴۵۹۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار