کد خبر : 7898

بازسازی مبدل حرارتی واحد بوتن - ۱ پتروشیمی جم

مبدل حرارتی سیستم RU واحد (بوتن-۱) با مدیریت و محوریت واحد خودکفایی در داخل کشور مورد بازسازی اساسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم؛ به پیشنهاد واحد بازرسی فنی و همکاری واحدهای تدارکات، ترخیص، انبارها و با مدیریت و محوریت واحد خودکفایی مجتمع، مبدل حرارتی (Evaporator ) به شماره ( ۷۰-E-001 )مربوط به سیستم RU واحد بوتن-۱ توسط یکی از سازندگان برتر کشور در شهرستان شیراز، بازسازی اساسی شد.

برای بازسازی این مبدل، هزار و ۹۳۲ شاخه تیوب تعویض و فین دار (Low Fin ) شد. در طول مدت انجام پروژه، کارشناسان واحد بازرسی فنی مجتمع با نظارت دقیق، آزمایش‌های مختلفی مانند: تست انتخاب مواد، Tube Test، Shell Test و تست‌های مختلف NDT بر روی مبدل انجام دادند که نتایج آزمایش ها بسیار رضایت بخش بود. بازسازی این مبدل ۷ ماه طول کشید و اجرای آن توسط متخصصان دخلی منجر به صرفه جویی زیادی شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار