نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۰ ۵۴۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۳۵ ۰ ۵۸۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۱۰ ۰ ۵۵۱۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۸۶ ۱- ۵۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۷ ۱- ۵۴۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۸۶ ۱- ۵۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۸۷ ۵- ۵۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۲ ۱- ۵۳۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۶ ۱- ۴۶۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۳۶ ۱- ۵۲۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۴۳ ۰ ۴۴۲۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۱۲ ۶۷+ ۶۳۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۰ ۵۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۸۳۶ ۸۶+ ۵۳۵۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۹۱ ۱- ۵۸۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۰ ۱- ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۵۵ ۳۲- ۵۵۷۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۵۵۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار