یک ماه از پذیرش «پارس» در بورس اوراق بهادار گذشت؛

کمبود نقدینگی نیز در بازار بورس یکی از دلایل دیگر عدم عرضه سهام پتروشیمی پارس است

آخرین اخبار
ادامه اخبار