با توجه به شروع تحریم ها، گزارش های آبان ماه کاملا منعکس کننده تحولات نیست؛

البته گزارش ماهانه آبان ماه با توجه به شروع تحریم ها در نیمه دوم ماه کاملا منعکس کننده تحولات نیست اما حداقل نشان می…

آخرین اخبار
ادامه اخبار