کد خبر : 7731

کرماشا در پیش بینی گزارش ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ سود هر سهم را مبلغ ۲۰۲۳ ریال اعلام کرد که نسبت به آخرین پیش بینی ۵ درصد تعدیل مثبت داشته است . همچنین لازم به ذکر است که در ۶ ماهه نخست منتهی به ۹۲/۶/۳۱ ، ۱۲۰۶ ریال ان را که معادل ۶۰ درصد می باشد را پوشش داده است . در این گزارش اطلاعات زیر قابل توجه است: نرخ فروش اوره صادراتی ۶ ماهه پایانی سال ۳۲۰ دلار برای هر تن و نرخ فروش اوره داخلی ۶ ماهه پایانی سال به شرکت خدمات حمایتی (با توجه به مصوبه هیئت محترم وزیران )و به بورس کالا و سایر به ترتیب ۶۱۲۵۰۰۰ ریال و ۸۰۰۰۰۰۰ برای هر تن پیش بینی گردیده است . مبلغ ۱۱۴۲۹۸ میلیون ریال درآمد تسعیر ارز برای ۶ ماهه پایانی سال لحاظ گردیده است. با توجه به برنامه نقدینگی ۶ ماهه پایانی ،مبلغ ۳۲۱۸۲ میلیون ریال سود حسابهای پشتیبان برای ۶ ماهه دوم فرض گردیده است . مزید اطلاع، شرکت گاز طبیعی مصرفی به عنوان مواد اولیه برای سال ۹۲ به میزان ۱۳۶ر۴۸۶ر۳۰۸ مترمکعب و با نرخ ۷۷۸ ریال اعلام نموده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار