کد خبر : 8952

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۳۸۲۸۶ ۴٫۳۱
پ اصفهان ۳۰۵۳۰ ۰٫۹۱
پ تبریز ۲۶۶۵۴ ۰٫۳۵
پ شیراز ۲۳۳۵۳ ۱٫۷۳-
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۴۷۶۸ ۰٫۳-
نفت پارس ۳۳۸۹۸ ۰٫۵۵
نفت بهران ۴۰۸۰۳ ۰٫۹۱
ایرانول ۱۶۸۵۳ ۰٫۲۴
نفت پاسارگاد ۲۸۹۳۷ ۴٫۴۲
ونفت ۴۲۱۵ ۱٫۳۲
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار