کد خبر : 8949

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۴۷۲۹ ۰٫۴۸-
کربن ۶۰۰۱ ۳٫۵۴
دوده صنعتی ۱۳۰۴۰ ۱٫۸۱-
شیمیایی فارس ۱۲۶۳۵ ۰٫۳۶
شیمیایی سینا ۹۳۱۸ ۲٫۷۵-
بین‌المللی پارس ۱۱۱۱۷ ۳٫۸۸
پاکسان ۲۶۰۴۳ ۳٫۷۸
گلتاش ۲۴۴۵۸ ۱٫۷۶
صنعتی رنگین
پارس پامچال
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۲۳۲۴ ۲٫۷۷-
نیروکلر ۱۰۴۰۷ ۱٫۳۶
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار