کد خبر : 46813

کارنامه سال 1400-1401پتروشیمی پردیس؛

پتروشیمی پردیس و انتظار بازار برای انتشار گزارش 9ماهه

پتروشیمی پردیس و انتظار بازار برای انتشار گزارش 9ماهه

پتروتحلیل-  باتوجه به کارنامه موفق سال 1400-1401پتروشیمی پردیس، انتظار می رود گزارش 9 ماهه این شرکت، عملکرد قابل توجهی را نشان دهد.

نگاهی به کارنامه سال 1400-1401پتروشیمی پردیس:

فصل اول پاییز 1400

فروش 929 هزار تن اوره و آمونیاک 

میانگین قیمت هر کیلو 10 هزار تومان

مبلغ فروش 9.4 همت

حاشیه سود خالص 60 درصد

سود خالص :5630میلیارد تومان

سود هر سهم :9385ریال

فصل دوم زمستان 1400

فروش 585 هزار تن اوره و آمونیاک

میانگین قیمت هر کیلو 11.4 هزار تومان

مبلغ فروش 6.7 همت

حاشیه سود خالص 63.5 درصد

سود خالص دو فصل :9613میلیارد تومان

سود هر سهم:16042ریال

فصل سوم بهار 1401

فروش 860 هزار تن اوره و آمونیاک

میانگین قیمت هر کیلو  15.5 هزار تومان

مبلغ فروش 13.4 همت

حاشیه سود خالص:؟

سود خالص سه فصل:؟

سود هر سهم:؟

در حال حاضر بازار سرمایه در انتظار گزارش 9ماهه شرکت پتروشیمی پردیس است انتظار می رود، پتروشیمی پردیس گزارش مناسبی را منتشر کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار