کد خبر : 46571

اگر قیمت برق و گاز پر مصرف ها آزاد شود چه خواهدشد؟

اگر قیمت برق و گاز پر مصرف ها آزاد شود چه خواهدشد؟

یادداشت-سید حسین میرافضلی*:مصرف برق و گاز در ایران بسیار زیاد است میزان مصرف گاز ایران برابر گل کشورهای سردسیر اتحادیه اروپا می باشد. تنها راه اصولی و منطقی این است که معیار مصرف هر اقلیم در فصول مختلف سال مشخص شود و هر خانواده ای که بیشتر از الگوی مصرف بهینه گاز و برق مصرف نماید بصورت پلکانی قیمت برق و گاز مصرفی تا حد قیمت جهانی از آنها دریافت شود و کل درآمد حاصله بین خانواده هایی که کمتر از الگوی تعیین شده مصرف می کنند توزیع شود.

مصرف برق و گاز در ایران بسیار زیاد است میزان مصرف گاز ایران برابر گل کشورهای سردسیر اتحادیه اروپا می باشد. تنها راه اصولی و منطقی این است که معیار مصرف هر اقلیم در فصول مختلف سال مشخص شود و هر خانواده ای که بیشتر از الگوی مصرف بهینه گاز و برق مصرف نماید بصورت پلکانی قیمت برق و گاز مصرفی تا حد قیمت جهانی از آنها دریافت شود و کل درآمد حاصله بین خانواده هایی که کمتر از الگوی تعیین شده مصرف می کنند توزیع شود. به این ترتیب ماهیانه بیش از ده هزار میلیارد تومان منابع جهت توزیع بین خانواده های کم مصرف تامین می شود. البته در این طرح توزیع منابع حاصله، ویلاها و افرادی بیش از یک خانه در اختیار دارند و مجردها را شامل نمی شود.

در کنار مزیت بزرگ فوق که بیشتر شامل خانواده های کم درآمد و غیر اصراف کار می شود اجرای طرح فوق منجر به نتایج زیر خواهد شد:

1- افراد بیشتری در زمستان های سرد در خانه ها لباس گرم می پوشند.

2- افراد بیشتری شب ها زود تر می خوابند تا در مصرف انرژی صره جویی شود همچون سایر مناطق سردسیر جهان

3- افراد بیشتری در زمان های پیک مصرف انرژی کمتی مصرف می کند

4- مردم از روش های مختلف جهت کاهش مصرف انرژی گرمایی استفاده خواهند نمود.

5- مصرف برق روشنایی، تلویزیون و سایر وسایل برقی کنترل بیشتری خواهد شد

6- استفاده از کرسی در مناطق سرد سیر بیشتر خواهد شد

7- مردم به استفاده از کنتورهای هوشمند ترقیب می شوند.

8-ایران به رقیب بزرگ روسیه جهت صادرات گاز به اروپا و منطقه تبدیل خواهد شد

9- تولید و صادرات برق افزایش خواهد یافت

10- از آلودگی محط زیست که گاز از عوامل اصلی آن است کاسته می شود

ده ها مزیت و موهبت دیگر که نصیب ملت و جهان می شود.

*کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار