نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۹۵۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۳۰۲ ۷۷۴+ ۵۷۰۰ ۳۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۰۷۱ ۶۵۶+ ۵۴۶۰ ۱۶۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۷۰ ۵+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۲۵۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۵۴۸ ۳۳۱+ ۵۳۰۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۷۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۳۸۶ ۳۱۲+ ۵۱۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۴۷۴ ۲۰۹+ ۴۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۲۵۱ ۲۰۸+ ۴۸۸۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۹۷۰ ۳۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۶۴ ۴۰۶+ ۴۳۰۰ ۱۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۰۳۴ ۴۵۰+ ۵۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۲۰۳ ۸۱+ ۶۲۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۴۲ ۲۲۵+ ۴۹۵۰ ۵۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۵۵ ۳۲۶+ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۲۷ ۳۲۴+ ۵۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۰۳۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۱۷۶ ۳۵۸+ ۵۱۰۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار