یونان
  • محموله‌های اخیر به آمریکا از مدیترانه شامل محموله 37 هزار تنی از ترکیه می‌باشد که ابتدا در 14 ژوئیه به نیو همپشایر رسید. محموله 46 هزار تنی از یونان که بعد از تحویل یک محموله به آفریقا در 12 ژوئیه به مریلند آمریکا رسید. و محموله 37 هزار تنی دیگری که ابتدا از ترکیه به نیویورک رفته و سپس در اوایل ژوئیه به فلوریدا رسید.