کد خبر : 15522

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۰۶۶ ۰ ۴۰۵۰ ۵۰۰+(تحویل تهران)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۹۲۷ ۰ ۳۱۵۰ ۰(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۷۸۷ ۰ - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۰۶۶ ۰ ۳۶۵۰ ۰تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۷۸۷ ۰ ۳۱۵۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۷۸۷ ۰ ۳۱۹۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۷۸۷ ۰ ۳۱۲۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۳۰۶۶ ۰ - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۳۰۶۶ ۰ ۴۱۰۰ ۵۰۰+(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۹۲۷ ۰ - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۳۰۶۶ ۰ - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار