کد خبر : 14807

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی‌وی‌سی S70 آبادان ۳۰۰۷ - - -(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی S60 بندرامام ۲۸۷۰ ۰ ۳۱۵۰ -(تحویل بندر)
پی‌وی‌سی ۶۵ S آبادان ۲۷۳۳ - - -
پی‌وی‌سی ۵۷ آبادان ۳۰۰۷ - ۳۵۰۰ تحویل تهران
پی‌وی‌سی S65 غدیر ۲۴۹۹ ۰ ۳۴۰۰ ۰(جامبو)
پی‌وی‌سی S65 بندرامام ۲۷۳۳ ۰ ۳۴۵۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S65 اروند ۲۷۳۳ ۰ ۳۳۷۰ ۰(پالت)
پی‌وی‌سی S70 اروند ۳۰۰۷ - - -
پی‌وی‌سی S70 بندرامام ۳۰۰۷ - ۳۷۰۰ -(تحویل تهران)
پی وی سی S60 آبادان ۲۸۷۰ - - -
پی وی سی ۵۷ غدیر ۳۰۰۷ - - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار