نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۶۶۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۰۲ ۱۴- ۵۶۲۰ ۲۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۰۰ ۵۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۵۹۶۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۱۳ ۶- ۴۵۲۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۲۲۰ ۲۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۱۳ ۶- ۴۴۹۵ ۵۵+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۱۳ ۶- ۴۴۸۰ ۸۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۰ ۶- ۴۴۹۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۵۲۰۰ ۱۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۶۶ ۵- ۴۳۰۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۳۱ ۶- ۴۱۲۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۶۵ ۲۸+ ۷۱۵۰ ۱۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۸ ۲۶- ۴۴۴۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۶۵ ۰ ۴۲۰۰ ۱۲۵+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۱۷ ۸- ۷۱۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۰۳ ۷- ۵۳۰۰ ۳۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۸۲ ۸+ ۴۶۰۰ ۷۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۸۲ ۶- ۴۵۵۰ ۱۴۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار