نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۲۰ ۴۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۸ ۵+ ۶۰۵۰ ۹۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۱ ۴۴- ۵۴۵۰ ۹۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۳۵۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۴۱۴۰ ۸۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۶ ۱+ ۴۳۵۰ ۱۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۴۱۳۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۴۰۷۰ ۹۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۰۱۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۶۰ ۹۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۶۷ ۵۷+ ۴۰۰۰ ۱۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۹۰ ۴+ ۴۹۵۰ ۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۸۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۱ ۳۴+ ۴۴۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۰ ۱۸۸+ ۳۹۱۰ ۳۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۲۷ ۳۳۸+ ۷۵۰۰ ۲۰۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۲ ۲۶۳+ ۵۶۰۰ ۴۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۵۲۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۸۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار