نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۰ ۱+ ۴۱۰۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۵۹۰۰ ۱۵۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۳۶۰ ۷۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۴۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۴۰ ۱+ ۴۰۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۶ ۱+ ۴۱۰۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۴۰ ۱+ ۴۰۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۴۰ ۱+ ۳۹۴۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۰ ۱+ ۳۹۶۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۶ ۱+ ۴۱۸۰ ۱۴۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۰ ۱+ ۳۹۵۰ ۳۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۹۰ ۱+ ۵۰۰۰ ۱۱۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۸۹۳۰ ۲۳۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۴ ۱+ ۴۶۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۱۰ ۱۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۹ ۱+ ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۱۹ ۱+ ۵۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۳۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۳۸۰ ۲۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار