نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۶ ۱+ ۳۹۷۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۴ ۰ ۵۳۵۰ ۱۰۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۸ ۲+ ۵۲۱۰ ۸۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۳۷۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۴۰۳۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۱۰ ۱+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۲ ۱+ ۴۰۷۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۲ ۱+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۶ ۱+ ۳۹۵۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۱ ۱+ ۴۴۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۹ ۱+ ۴۰۵۰ ۷۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۳ ۰ ۵۶۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۸۷۰۰ ۴۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۵ ۰ ۴۳۵۰ ۸۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۹ ۰ ۳۹۰۰ ۳۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۷۷ ۸۸۰- ۸۱۰۰ ۱۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۲۹ ۸۸۵- ۷۰۰۰ ۲۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۱۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۹ ۱+ ۴۱۱۰ ۳۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار