نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۵ ۱+ ۳۹۵۰ ۵۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۳ ۲+ ۵۲۵۰ ۱۰۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۸ ۲+ ۵۱۳۰ ۳۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۰ ۶۳۰۰ ۷۰۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۳۹۹۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۰۹ ۱+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۴۰۵۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۱ ۱+ ۳۹۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۵ ۱+ ۳۹۱۰ ۹۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۱ ۱+ ۴۱۲۰ ۱۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۸ ۱+ ۳۹۸۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۳ ۱+ ۵۷۰۰ ۱۰۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۷۵۰۰ ۳۳۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۵ ۱+ ۴۲۷۰ ۱۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۹ ۲+ ۳۸۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۹۵۷ ۲+ ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۸۴ ۲+ ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۰۴۰ ۶۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۸ ۱+ ۴۰۴۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار