نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۳۱ ۰ ۴۴۸۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۱ ۰ ۴۹۷۰ ۲۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۴۸ ۰ ۴۷۸۰ ۳۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۲۵ ۰ ۴۴۸۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۵۰۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۳۱ ۰ ۴۵۰۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۰۷ ۰ ۴۲۶۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۱۵ ۰ ۴۴۷۰ ۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۰۷ ۰ - -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۱۴۱ ۰ ۵۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۸۴ ۰ ۵۵۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۱۵ ۰ ۴۴۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۶۶ ۰ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۴ ۰ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۲۰۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۲۲۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار