نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۰ ۵۲۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۳۵ ۰ ۵۸۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۱۰ ۰ ۵۶۴۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۸۶ ۱- ۵۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۷ ۱- ۵۲۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۸۶ ۱- ۵۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۸۷ ۵- ۵۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۲ ۱- ۵۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۶ ۱- ۴۴۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۳۶ ۱- ۴۹۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۴۳ ۰ ۴۴۲۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۱۲ ۶۷+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۰ ۵۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۸۳۶ ۸۶+ ۵۲۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۹۱ ۱- ۵۸۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۰ ۱- ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۵۵ ۳۲- ۵۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۵۰۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار