نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۹۹ ۳+ ۵۱۲۰ ۸۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۶ ۳۸- ۵۳۱۰ ۴۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۳۲ ۷۷- ۵۲۵۰ ۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۱۰ ۷۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۹۸۴ ۴+ ۵۳۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۰۲۵ ۲۳۳+ ۵۴۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۹۸۴ ۴+ ۵۵۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۹۸۴ ۴+ ۵۰۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۹۹ ۳+ ۴۸۸۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۲۴ ۳+ ۴۵۰۰ ۲۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۴۴ ۳+ ۴۷۵۰ ۱۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۸ ۴+ ۴۴۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۹ ۶۳- ۶۲۰۰ ۳۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۴ ۴+ ۵۱۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۴۱ ۲۲+ ۴۶۴۰ ۶۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۲۹ ۵+ ۵۹۵۰ ۲۰۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۰ ۶۷- ۵۳۰۰ ۱۰۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۹۳ ۳۹+ ۵۶۰۰ ۳۰۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۹۳ ۴۲+ ۵۹۵۰ ۱۰۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار