کد خبر : 703

پتروشیمی پردیس براساس شنیدهها در سه ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ در طول ۹۰ روز ۴۵روز برای تعمیرات اساسی متوقف بوده است این شرکت با لحاظ این توقف نزدیک به ۲۴۰۰ریال به ازای هر سهم سود ساخته است که نشان دهنده احتمال دست یابی شرکت به سود بیش از ۱۷۰۰تومانی در سال مالی جاری است

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار