کد خبر : 13352

پتروتحلیل- در جریان معاملات امروز بورس انرژی در تابلوی فیزیکی٣٩ میلیارد و ٨٣٨ میلیون ریال معامله و در تابلوی مشتقه ٣ میلیارد و ٩٨٧ میلیون ریال کالا معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، ۵٠۴ تن اکستراکت نفت بهران به ارزش ٧ میلیارد و ٨٣٨ میلیون ٧١٢ ریال، ٣٧۵ تن متانول پتروشیمی زاگرس به ارزش ٣ میلیارد و ۴١ میلیون ۶٢۵ هزار ریال، ٣٢۶٧ تن متانول پتروشیمی شیراز به ارزش ٢۶ میلیارد و ۴٩٨ میلیون و ۶٣٧ هزار ریال، ١۶١ تن برش سنگین پتروشیمی تبریز به ارزش ٢ میلیارد و ۴۵٩ میلیون و ١١۴ هزار ریال معامله شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار