مشکلات فروش اوره ایران با نزدیک شدن به چهارم نوامبر؛

اوره پریل اندونزی با قیمت میانگین $290pt fob فروخته شده که البته متاثر ازعدم وجود صادرات چین نیز است

آخرین اخبار
ادامه اخبار