غیبت پلی پروپیلن RP340 پتروشیمی جم و شازند در یک ماه و نیم گذشته؛

قیمت گرید RP340 پتروشیمی جم و شازند در هفته جاری به رقم 28 هزارتومان در هر کیلو در بازار آزاد محصولات پلیمری ایران…

آخرین اخبار
ادامه اخبار