• خریداران بیشتر منتظر پیشنهادات نوامبر هستند. • مشکلات تامین بعید است در ماه های آینده کاهش یابد. • فروشندگان…

آخرین اخبار
ادامه اخبار