کد خبر : 2330

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی وی سی S70 آبادان ۲۵۷۲ - - -
پی وی سی S70 بندرامام ۲۵۷۲ - ۴۷۰۰ -
پی وی سی ۶۵ S آبادان - - ۲۷۳۰ ۰
پی وی سی ۵۷ آبادان - - ۳۲۵۰ ۰
پی وی سی ۶۵ S غدیر ۲۳۳۹ ۱۶۹- ۲۸۷۰ ۰
پی وی سی S 65 بندرامام ۲۳۳۹ ۱۶۹- ۲۸۶۰ ۱۰-
پی وی سی ۶۵ S اروند ۲۳۳۹ ۰ ۲۷۳۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار