کد خبر : 2131

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس تغییر نسبت به آخرین معامله قیمت بازار تغییر نسبت به روز گذشته
پی وی سی S70 آبادان ۲۵۷۲ - - -
پی وی سی S70 بندرامام ۲۵۷۲ - ۴۷۰۰ -
پی وی سی ۶۵ S آبادان - - ۲۷۷۰ ۳۰-
پی وی سی ۵۷ آبادان - - ۳۲۵۰ ۵۰-
پی وی سی ۶۵ S غدیر ۲۳۳۹ ۱۶۹- ۲۸۶۰ ۹۰-
پی وی سی S 65 بندرامام ۲۳۳۹ ۱۶۹- ۲۸۶۰ ۹۰-
پی وی سی ۶۵ S اروند ۲۳۳۹ ۰ ۲۷۲۰ ۸۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار