کد خبر : 2127

نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۳ ۴۹- ۴۱۳۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۸ ۷۱- ۵۲۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۸۷ ۷۴- ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۴۷۱ ۲۲۶- ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلم LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۴ ۴۹- ۴۱۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۴۷۱ ۲۲۶- ۴۰۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۲۱ ۹۰+ ۳۹۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۳ ۲۵+ ۳۸۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - - ۳۹۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۴۱ ۲۵+ ۳۹۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۷ ۲۶۶- ۴۶۱۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۳۵۰ ۷۹- ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۷۰ ۱۶+ ۴۰۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۴۱ ۴۹- ۳۹۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۹۹ ۱۸۶- ۱۱۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۸۷ ۳۲۰- ۱۰۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۵ ۴۰- ۴۰۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۵ ۵۴- ۴۰۹۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار