کد خبر : 9404

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۹۲۳۰۰۰ ۲٫۴۰-
پ اصفهان ۲۹۳۸۰ ۳٫۴۰
پ تبریز ۲۵۹۰۹ ۹٫۹۶
پ شیراز ۲۳۱۵۰ ۸٫۲۶
پ لاوان
پ بندرعباس ۱۴۳۱۳ ۵٫۵۰
نفت پارس ۴۲۷۷۳ ۱٫۶۴
نفت بهران ۳۹۳۰۱ ۱٫۲۴-
ایرانول ۱۶۷۰۰ ۲٫۸۰-
نفت پاسارگاد ۳۰۸۰۰ ۱٫۴۲
ونفت ۴۱۶۷ ۱٫۷۳-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار