کد خبر : 7770

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۱۲۲۵۵۴۲ ۴٫۹۹
پ اصفهان ۳۵۴۲۴ ۳٫۹۹
پ تبریز ۳۳۰۹۱ ۴
پ شیراز
پ لاوان ۴۱۴۷۹ ۴٫۹۹
پ بندرعباس ۱۷۳۳۶ ۳٫۹۹
نفت پارس
نفت بهران
ایرانول ۱۶۶۵۲ ۰٫۹۴
نفت پاسارگاد ۲۸۰۳۹ ۱٫۹۸
ونفت ۲۵۸۵ ۳٫۹۶
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار