کد خبر : 6284

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۱۱۹۷ ۰٫۰۷-
کربن ۴۹۴۶ ۳٫۹۸
دوده صنعتی
شیمیایی فارس ۹۵۸۳ ۳٫۹۹
شیمیایی سینا ۸۰۲۵ ۰٫۲۴
بین‌المللی پارس ۱۰۲۱۰ ۱٫۷۶
پاکسان ۲۳۲۵۱ ۱٫۵۲-
گلتاش ۲۲۶۹۹ ۳٫۹۹
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۱۷۹۳۴ ۴
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف ۳۷۵۹ ۳٫۹۴
لعابیران ۷۴۵۱ ۳٫۹۹
نیروکلر ۹۲۴۷ ۰٫۳۷-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار