کد خبر : 13346

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران N/A N/A
پ اصفهان N/A N/A
پ تبریز ۲۱۲۷۰ ۲۸
پ شیراز ۱۸۳۱۴ ۰
پ لاوان ۲۳۳۵۳ ۳۰۵-
پ بندرعباس ۱۲۵۰۰ ۲۳
نفت پارس ۳۵۴۵۰ ۱۲۷۷-
نفت بهران ۲۶۰۰۰ ۸۰-
ایرانول ۱۳۹۷۶ ۲۳۲
نفت پاسارگاد ۲۸۲۵۲ ۶۰۰-
ونفت ۲۳۲۰ ۷۵-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار