کد خبر : 10628

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
ص‌شیمیایی‌ایران ۳۲۸۴۳ ۱۲۶۳٫۰۰
کربن ۶۲۶۰ ۱۵۷٫۰۰
دوده صنعتی ۷۳۰۰ ۱۳۰٫۰۰-
شیمیایی فارس
شیمیایی سینا ۱۱۴۵۸ ۴۴۰٫۰۰
بین‌المللی پارس ۱۳۳۶۴ ۵۱۴٫۰۰
پاکسان ۲۶۰۰۱ ۱۰۸۰٫۰۰-
گلتاش ۲۷۴۳۹ ۱۰۵۴٫۰۰
صنعتی رنگین
پارس پامچال ۲۱۱۵۲ ۸۱۳٫۰۰
پلی اکریل
مواد اولیه الیاف
لعابیران ۱۴۱۰۸ ۵۴۲٫۰۰
نیروکلر ۱۱۲۰۴ ۴۳۰٫۰۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار