کد خبر : 10432

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۹۶۱۰۵ ۴۲۶۷٫۰۰
پ اصفهان ۳۰۲۴۵ ۱۱۶۳٫۰۰
پ تبریز ۲۵۷۹۴ ۹۹۲٫۰۰
پ شیراز ۲۲۹۸۳ ۱۰۹۴٫۰۰
پ لاوان ۲۶۰۴۴ ۱۲۴۰٫۰۰
پ بندرعباس ۱۴۸۰۲ ۵۶۹٫۰۰
نفت پارس ۴۷۳۰۰ ۱۹۷۰٫۰۰-
نفت بهران
ایرانول ۱۷۵۴۴ ۸۳۵٫۰۰
نفت پاسارگاد ۳۰۷۰۰ ۷۳۸٫۰۰
ونفت ۳۸۶۸ ۱۴۸٫۰۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار